Haberler
sanal gerçeklik

Transformers Classic 50 Soru

1. Yağlı transformatörlerin ana bileşenleri nelerdir?Cevap: Transformatörün ana bileşenleri şunlardır: demir çekirdek, sargı, yakıt deposu, yağ yastığı, solunum cihazı, patlamaya dayanıklı boru, radyatör, yalıtım kılıfı, kademe değiştirici, gaz rölesi, termometre, net yağ vb.


2022/08/18

1. Yağlı transformatörlerin ana bileşenleri nelerdir?Cevap: Transformatörün ana bileşenleri şunlardır: demir çekirdek, sargı, yakıt deposu, yağ yastığı, solunum cihazı, patlamaya dayanıklı boru, radyatör, yalıtım kılıfı, kademe değiştirici, gaz rölesi, termometre, net yağ vb.
2. Tam yalıtımlı transformatör nedir? Yarı yalıtkan transformatör nedir?Cevap: Yarı yalıtım, transformatörün nötr noktasına yakın sargının ana yalıtımıdır ve yalıtım seviyesi uç sargılardan daha düşüktür. Tersine, genellikle trafo baş ve kuyruk sargılarının yalıtım düzeyine tam yalıtım denir.
3. Güç sistemindeki transformatörün ana işlevi nedir?

Cevap: Transformatörün güç sistemindeki rolü, gücün iletimini kolaylaştırmak için voltajı dönüştürmektir. Gerilim yükseltici transformatör tarafından yükseltildikten sonra hat kaybı azaltılabilir, güç iletiminin ekonomisi iyileştirilebilir ve uzun mesafeli güç iletimi amacına ulaşılabilir. Düşürücü transformatör, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek voltajı, kullanıcının her seviyede ihtiyaç duyduğu voltaja dönüştürebilir.
4. Gövde çatlaklarının tehlikeleri nelerdir?Cevap: Kasadaki çatlaklar, yalıtım gücünü azaltacak ve tüm arızalara kadar yalıtımın daha fazla zarar görmesine neden olabilecektir. Gövde, çatlaktaki su donduğunda da patlayabilir. Kasa çatlağının transformatörün güvenli çalışması için çok tehdit edici olduğu görülebilir.
5. Nötr nokta ile sıfır noktası ve sıfır çizgisi arasındaki fark nedir?Cevap: Üç fazlı sargıların başlarının (veya uçlarının) birbirine bağlandığı ortak bağlantı noktasına güç kaynağının nötr noktası denir. Güç kaynağının nötr noktası, topraklama cihazı ile iyi bir bağlantıya sahip olduğunda, nötr noktaya sıfır noktası denir; ve sıfır noktasından çekilen tele nötr hattı denir.


6. Dış bara konektörünün ısıtılması neden kolaydır?C: Dış mekan baraları genellikle rüzgar, yağmur, kar, güneş ışığı ve donma nedeniyle aşınır. Bunların tümü, bara bağlantılarının hızlandırılmış oksidasyonunu ve korozyonunu destekleyebilir, böylece bağlantıların temas direnci artar ve sıcaklık yükselir.
7. SF6 gazının kimyasal özellikleri nelerdir?Cevap: SF6 gazı suda ve trafo yağında çözünmez ve sıcak sıcaklıklarda oksijen, argon, alüminyum ve diğer birçok madde ile etkileşime girmez. Bununla birlikte, ark ve korona etkisi altında, SF6 gazı, yalıtım malzemelerine zarar verebilecek düşük florlu bileşikler üretmek için ayrışır ve bu düşük florlu bileşikler, oldukça zehirli gazlardır. SF6'nın bozunma reaksiyonunun nem ile çok ilgisi vardır, bu nedenle nem alma önlemleri alınmalıdır.
8. Transformatörün yağ yastığının işlevi nedir?Cevap: Transformatör yağının hacmi, yağ sıcaklığının değişmesiyle genişlediğinde veya küçüldüğünde, yağ yastığı, yağ deposunun yağla dolu olmasını sağlayabilen yağ depolama ve yağ ikmali rolünü oynar. azaltılmış, yağ bozulma oranını yavaşlatmıştır. Yağ yastığının yanında, yağ seviyesindeki değişiklikleri izleyebilen bir yağ seviye göstergesi de vardır.
9. Transformatörün demir çekirdeği neden topraklanmalıdır?Cevap: Transformatörün demir çekirdeği ve diğer aksesuarları, çalışma sırasında sargının etrafındaki elektrik alanındadır. Topraklanmazlarsa, demir çekirdek ve diğer aksesuarlar kaçınılmaz olarak belirli bir voltaj indükleyecektir. Uygulanan voltajın etkisi altında, indüklenen voltaj toprak deşarj voltajını aştığında, bir deşarj olayı meydana gelir. Transformatörün iç deşarjını önlemek için demir çekirdek topraklanmalıdır.
10. Güç kapasitörü ile devre kesicisi arasına neden bir dizi ZnO parafudr takmalısınız?Cevap: ZnO arestörünün montajı, güç kondansatörü çekilip kapatıldığında oluşabilecek çalışma aşırı gerilimini önleyebilir ve elektrikli ekipmanların güvenli çalışmasını sağlayabilir.
11. Elektrik sayacının gösterdiği değerler ile elektrik sayacının gösterdiği değerler arasındaki fark nedir?Cevap: Güç ölçer, anlık üretim, besleme ve tüketim ekipmanı tarafından verilen, iletilen ve tüketilen elektrik gücü miktarını gösterir; ve elektrik sayacının değeri, belirli bir süre içinde verilen, iletilen ve tüketilen kümülatif elektrik enerjisi miktarıdır.
12. Paralel pil takımlarındaki piller için gereksinimler nelerdir?Cevap: Paralel bataryadaki her bataryanın elektromotor kuvveti eşit olmalıdır, aksi takdirde büyük elektromotor kuvveti olan batarya, bataryayı küçük elektromotor kuvveti ile boşaltacak ve batarya paketinin içinde bir dolaşım akımı oluşturacaktır. Ayrıca her pilin iç direnci de aynı olmalıdır, aksi takdirde iç direnci küçük olan pilin deşarj akımı çok büyük olacaktır. Farklı derecelerde eski ve yeni olan piller paralel olarak kullanılmamalıdır.
13. Merkezi sinyal cihazının işlevi nedir?Cevap: Merkezi sinyal, trafo merkezindeki elektrikli ekipmanın çalışmasını izleyen bir sinyal cihazıdır. Elektrikli ekipmanların arıza özelliklerine göre ses ve ışık sinyalleri göndererek, operatörlere hızlı arama yapmaları, doğru kararlar vermeleri ve bunlarla ilgilenmeleri konusunda bilgi verir ve ekipmanın güvenli çalışmasını sağlar.


14. Kablo hattının elektrik kesintisinden sonra elektrik test kalemi elektrik denetimi için kullanıldığında neden elektrik kısa bir süre içinde hala var?Cevap: Kablo hattı bir kapasitöre eşdeğerdir. Bir elektrik kesintisinden sonra, hatta hala şarj kalır ve hala zeminde potansiyel bir fark vardır. Güç hemen kesilirse, test kalemi hatta elektrik olduğunu gösterecektir. Bu nedenle, tamamen deşarj edilmelidir ve topraklama kablosu ancak elektrik, elektriksiz olarak test edildikten sonra kurulabilir.
15. Dahili aşırı gerilim nedir?Cevap: Dahili aşırı gerilim, sistemin çalışma, kaza veya başka nedenlerle durumunun aniden değiştiği ve bir kararlı durumdan kararlı bir duruma geçiş sürecinin olacağı bir geçiş sürecidir. Bu işlem sırasında sistemde tehlikeli aşırı gerilimler olabilir. . Bu aşırı gerilimler, sistemdeki elektromanyetik enerjinin salınımı ve birikmesinden kaynaklanır, bu nedenle bunlara dahili aşırı gerilimler denir.


16. 220kV valf tutucunun üst dengeleme halkasının işlevi nedir?Cevap: Voltaj eşitleme halkasını taktıktan sonra arestörün voltaj dağılımını eşit yapın.
17. Koruma sıfır bağlantısı nedir? Avantajları nelerdir?Cevap: Koruma sıfır bağlantısı, ekipmanın normal şartlarda şarj edilmeyen metal kısımlarını doğrudan kablolarla sisteme bağlamanın bir yoludur. Kişisel güvenliği sağlamak ve elektrik çarpması kazalarını önlemek için koruma sıfır yöntemini alın.
18. Yüksek gerilim devre kesicinin işlevi nedir?Cevap: Yüksek voltajlı devre kesici, normal koşullar altında yüksek voltaj devresindeki yüksüz akımı ve yük akımını kesmek ve bağlamakla kalmaz, aynı zamanda sistem hızlı bir şekilde kesemediğinde koruma cihazı ve otomatik cihaz ile işbirliği yapar. Arıza akımını kapatın ve kazanın genişlemesini önleyin. Sistemin güvenli çalışmasını sağlamak.
19. DC sistemi trafo merkezinde nasıl bir rol oynuyor?Cevap: DC sistemi, trafo merkezinde kontrol, sinyal, röle koruması, otomatik cihaz ve acil durum aydınlatması için güvenilir DC gücü sağlar. Ayrıca operasyon için güvenilir çalışma gücü sağlar. DC sisteminin güvenilir olup olmadığı, trafo merkezinin güvenli çalışmasında hayati bir rol oynar ve trafo merkezinin güvenli çalışmasının garantisidir.
20. Normal float şarj sırasında aküyü tam şarjlı durumda tutmak için her bir akünün terminal voltajı ne olmalıdır?Cevap: Aküyü tam şarjlı durumda tutmak için, DC baraya bağlı her akü, yüzer şarj sırasında 2,15V'luk bir voltaj sağlamalıdır.
21. Neden bir DC yalıtım izleme cihazı kurulmalıdır?Cevap: Trafo merkezinin DC sisteminde topraklanmış bir kutbun uzun süreli çalışmasına izin verilmez, çünkü aynı kutbun başka bir noktasında tekrar topraklama meydana gelirse sinyal cihazının, röle korumanın ve kontrol devresinin arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca bir kutup topraklandığında diğer kutup tekrar topraklanırsa DC kısa devreye neden olur.
22. Yüzer yükün ne olduğunu açıklayın.Cevap: Yüzer şarj, biri ana şarj ünitesi, diğeri yüzer şarj ünitesi olmak üzere iki şarj ünitesine kurulur. Yüzer şarj, pil paketinin her zaman tam şarjlı durumda olması için pilin kendi kendine deşarj kaybını telafi etmek içindir.
23. Dalga tuzağının işlevi nedir?Cevap: Dalga bobini, taşıyıcı iletişimi ve yüksek frekans koruması için vazgeçilmez bir yüksek frekanslı iletişim bileşenidir. Yüksek frekanslı akımın diğer dallara sızmasını önler ve yüksek frekanslı enerji kaybını azaltır.
24. Sistem salındığında meydana gelen olaylar nelerdir?Cevap: Sistem salındığında meydana gelen olaylar şunlardır:


  (1) Trafo merkezindeki akım, voltmetre ve güç ölçerin göstergeleri periyodik olarak sallanır. Bir bağlantı çizgisi varsa, sayacın salınımı en belirgin olanıdır.

  (2) Sistemin salınım merkezine ne kadar yakın olursa, voltaj salınımı o kadar büyük olur ve akkor lambanın titremesi çok belirgindir.
25. Düşen kartın sıfırlanamadı sinyalinin işlevi nedir?Cevap: Kayıp kart, ışık sinyaline sıfırlanmamıştır, böylece görevli personel, koruma eyleminin kaydedilmesi sürecinde eksiklikleri kaçırmaz ve yanlış değerlendirmeye neden olmaz. Tekrarlanan eylemlerden kaçınmak için sinyalin kayıp karta zamanında döndürülmesine dikkat edilmelidir, böylece öncesi ve sonrası ayırt edilemez. .


26. Düşük voltajlı AC ve DC devreleri tek bir kabloyu paylaşabilir mi ve neden?Cevap: Hayır, çünkü:

  (1) Tek bir kabloyu paylaşmak, DC sisteminin yalıtım seviyesini azaltabilir.

  (2) DC izolasyonu zarar görürse, DC karışık hat, röle korumasında kısa devreye veya arızaya neden olur.
27. Sekonder devrenin yalıtımını ölçmek için hangi boyutta megger kullanılmalıdır? Yalıtım standardı kaç megaohm?

Cevap: Sekonder devrenin yalıtım direnci değerini ölçmek için 1000V megohmmetre kullanmak en iyisidir. 1000V megohmmetre yoksa 500V megohmmetre de kullanılabilir. Yalıtım standardı: çalışırken 1 megohm'dan az değil, iç mekanlarda 20 megohm'dan az değil ve dış mekanlarda 10 megohm'dan az değil.
28. Yağ şalterinin yardımcı kontaklarının kullanım alanları nelerdir?Cevap: Yağ devre kesicinin normalde açık ve normalde kapalı kontakları, açma veya kapama amacına ulaşmak için devre kesici mekanizmasının kapatma ve açma devrelerini ve ses sinyali devresini bağlamak için açma ve kapama konumlarını değiştirir. Devre kesicinin devresini doğru bir şekilde devre dışı bırakabilir ve sesli bir sinyal gönderebilir, otomatik cihazı çalıştırabilir ve blokaj devresini koruyabilir, vb. Kapatma ve açma devrelerinde devre kesicinin yardımcı kontakları kullanıldığında, zaman gecikmeleri olmalıdır.
29. Akım trafosunun işlevi nedir?Cevap: Akım trafosu, büyük akımı belirli bir oranda küçük akıma dönüştürür, çeşitli enstrümantasyon ve röle koruması için akım sağlar ve sekonder sistemi yüksek gerilimden yalıtır. Yalnızca insanların ve ekipmanın güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enstrümanların ve rölelerin üretimini basitleştirir ve standartlaştırır ve ekonomik faydaları artırır.
30. Aşırı akım korumanın çalışma prensibi nedir?Cevap: Elektrik şebekesinde bir faz-faz kısa devre arızası meydana geldiğinde, akım aniden yükselir ve voltaj aniden düşer. Aşırı akım koruması, akım rölesinin çalışma akımını hat seçiciliği gereksinimlerine göre ayarlamaktır. Hattaki arıza akımı, akım rölesinin eylem değerine ulaştığında, akım rölesinin eylemi, koruma cihazının seçici gereksinimlerine göre arıza hattını seçici olarak keser.
31. Akım trafolarının kablolama yöntemleri nelerdir?Cevap: Akım trafolarının kablolama yöntemleri, iki fazlı V şeklinde kablolama ve iki akım transformatörü kullanarak iki fazlı akım farkı kablolamayı içerir; üç fazlı Y şekilli kablolama, üç fazlı üçgen şekilli kablolama ve üç akım trafosu kablolaması kullanan sıfır bileşenli kablolama.
32. Güç sisteminde ne tür reaktif güç kaynakları vardır?Cevap: Güç sistemindeki reaktif güç kaynakları şunlardır: ① senkron jeneratör; ② aşama koşullandırıcı; ③ paralel kompanzasyon kondansatörü; ④ seri kompanzasyon kondansatörü; ⑤ statik kompansatör.
33. Transformatörün yağ arıtma cihazının çalışma prensibi nedir?Cevap: Çalışır durumda olan trafo, üst katmanın yağ sıcaklığı ile alt katmanın yağ sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkından dolayı yağın yağ arıtma cihazında dolaşmasına neden olur. Yağdaki nem, serbest karbon, oksitler vb. gibi zararlı maddeler, yağın sirkülasyonu ile yağ temizleyicisindeki silika jel tarafından emilir, böylece yağ saflaştırılabilir ve iyi elektriksel ve kimyasal özellikleri koruyabilir. , ve trafo yağının rejenerasyonunda rol oynar.
34. Kılavuzlu ve kılavuzsuz trafo güçlü yağlı hava soğutma cihazının soğutma etkisi nedir?Cevap: Yönlendirilmemiş güçlü yağ hava soğutma cihazı ile donatılmış transformatörün yağ akışının çoğu, kutu duvarı ve sargı arasındaki boşluktan geri akar ve yağ akışının küçük bir kısmı sargıya ve göbeğe girer ve onun soğutma etkisi yüksek değildir. Güçlü yağ tarafından yönlendirilen hava soğutmalı transformatörün yağ deposuna akan soğutma yağı akışı, bölme boyunca yağ akışı tarafından yönlendirilir ve soğutma etkisini artıran demir çekirdek ve sargının içinden etkin bir şekilde akar. ve sargının sıcaklık artışını azaltır.


35. Termometrenin işlevi nedir? Kaç ölçüm yöntemi var?

Cevap: Termometre, yağ tankının üst tabakasındaki yağ sıcaklığını ölçmek için kullanılır ve güç trafosunun normal çalışıp çalışmadığının izlenmesinde rol oynar. Termometreler üç sıcaklık ölçüm yöntemine ayrılabilir: trafo kapasitesine göre cıva termometresi, sinyal termometresi ve direnç termometresi.


36. Yüksek gerilim devre kesicisinin açma ve kapama tamponunun işlevi nedir?

Cevap: Açma tamponunun işlevi, yay enerjiyi serbest bıraktığında oluşan büyük darbe kuvveti nedeniyle devre kesicinin parçalarının hasar görmesini önlemektir. Kapama tamponunun işlevi, kapama sırasında darbe kuvvetinin kapamayı çok derinleştirmesini ve kasaya zarar vermesini önlemektir.
37. Devre kesicinin serbest açması nedir?

Cevap: Devre kesicinin kapanma işlemi sırasında herhangi bir zamanda, koruma eylemi açma devresini açarsa, serbest açma olarak adlandırılan devre kesici güvenli bir şekilde ayrılabilir. Serbest açmalı devre kesici, devre kesici bir kısa devre arızasına kapatıldığında, kazanın kapsamını genişletmekten kaçınmak için devre kesicinin hızlı bir şekilde bağlantısının kesilmesini sağlayabilir.
38. SF6 gazının iyi ark söndürme özellikleri nelerdir?Cevap: SF6 gazı aşağıdaki iyi özelliklere sahiptir:


  (1) Ark kolonunun iletkenliği yüksektir, ark voltajı çok düşüktür ve ark kolonunun enerjisi küçüktür.

  (2) AC akımı sıfırı geçtiğinde, SF6 gazının dielektrik gücü, havanınkinden yaklaşık 100 kat daha hızlı bir şekilde iyileşir, yani ark söndürme yeteneği havanınkinden 100 kat daha yüksektir.

  (3) SF6 gazının dielektrik gücü daha yüksektir.
39. Vakumlu devre kesicilerin özellikleri nelerdir?Cevap: Vakum devre kesici, küçük kontak açma mesafesi, kısa ark süresi ve arıza akımını keserken kontağın hafif yanması özelliklerine sahiptir. Bu nedenle vakumlu devre kesicinin ihtiyaç duyduğu çalışma enerjisi küçüktür ve aksiyon hızlıdır. Ayrıca küçük boyut, hafiflik, düşük bakım iş yükü, yanmaz, patlamaya dayanıklı ve düşük çalışma gürültüsü avantajlarına sahiptir.
40. Senkron kameranın senkronizasyonu ne anlama geliyor?Cevap: Kamera çalışırken, stator ve rotorun dönen manyetik alanı, senkronizasyon olarak adlandırılan aynı yönde ve aynı hızda döner.
41. Gerilim trafosunun primer tarafındaki sigorta attıktan sonra neden normal sigorta ile değiştirilmesine izin verilmiyor?Cevap: Örnek olarak 10kV gerilim trafosu alındığında, primer taraftaki sigortanın anma akımı 0,5A'dır. Kuvars kumu ile doldurulmuş sigorta, daha iyi ark söndürme performansına ve daha büyük kesme kapasitesine sahiptir ve ayrıca kısa devre akımını sınırlama işlevine sahiptir. Ancak sıradan sigortalar kesme kapasitesi gereksinimlerini karşılayamaz.
42. Gerilim trafosunun ve akım trafosunun sekonder tarafı neden topraklanmalıdır?Cevap: Gerilim trafosu ve akım trafosu sekonder tarafının topraklaması koruyucu topraklamaya aittir. Çünkü primer ve sekonder tarafların izolasyonu zarar görürse primer tarafın yüksek voltajı sekonder tarafa bağlanacağından insan ve ekipmanın güvenliğini tehdit edecek, bu nedenle sekonder taraf topraklanmalıdır.
43. FKL-10-2×750-6 ne tür bir elektrikli ekipman isim plakasıdır?

Cevap: FKL-10-2×750-6, nominal reaktansı %6, nominal gerilimi 10kV ve nominal akımı 750A olan alüminyum kablo ayırma reaktörünün isim plakasıdır.
44. Şönt reaktör ve seri reaktörün işlevi nedir?Cevap: Hat şönt reaktörü, hattın kapasitif şarj akımını telafi edebilir, sistem voltajının yükselmesini ve işletme aşırı voltajının oluşumunu sınırlayabilir ve hattın güvenli çalışmasını sağlayabilir. Bara serisi reaktör, kısa devre akımını sınırlayabilir ve barayı yüksek artık voltajla koruyabilir. Kondansatör bankası serisi reaktör, daha yüksek harmonikleri sınırlayabilir ve reaktansı azaltabilir.
45. Tek bara segmentinin kablolama yönteminin özellikleri nelerdir?Cevap: Tek bara bölümlü kablolama, bara hatasının etki aralığını azaltabilir. Otobüsün bir bölümü arızalı olduğunda, arızalı olmayan baranın normal güç beslemesini sürdürebilmesi için, kesit devre kesici arızalı bölümü çıkarmak için röle korumasının işbirliği ile otomatik olarak açılır. Önemli kullanıcılar için kesintisiz güç kaynağı sağlamak için farklı segmentlerden güç alınabilir.
46. ​​Çift bara kablolamanın dezavantajları nelerdir?Cevap: Çift bara kablolaması aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

  (1) Kablolama ve çalıştırma daha karmaşıktır ve anahtarlama işlemi sırasında hatalı çalışma meydana gelebilir.(2) Birçok veri yolu izolasyon anahtarı vardır ve güç dağıtım cihazının yapısı da daha karmaşıktır, bu nedenle ekonomi zayıftır.


47. Arıza kaydedicinin işlevi nedir?Cevap: Güç sisteminde arıza kaydedici kullanılır. Sistem arızalandığında, arıza öncesi ve sonrası süreçteki çeşitli elektriksel büyüklüklerin değişimini otomatik ve doğru bir şekilde kaydedebilir. Bu elektriksel büyüklüklerin analizi ve karşılaştırılması yoluyla kaza analiz edilebilir ve ele alınabilir. Korumanın doğru çalışıp çalışmadığına karar vermede ve güç sisteminin güvenli çalışma düzeyini iyileştirmede önemli bir rol oynar.


48. Sert baralara neden genleşme derzleri takılmalıdır?

Cevap: Nesneler termal genleşme ve büzülme özelliklerine sahiptir ve çalışma sırasında ısı nedeniyle baranın uzunluğu değişecektir. Isıl genleşme ve büzülmedeki değişikliklerden dolayı bara ve taşıyıcı izolatöre aşırı gerilme ve zarar vermemek için sert bara üzerine genleşme derzleri takılmalıdır.49. Ark bastırma bobininin kompanzasyon derecesi ve artık akım nedir?Cevap: Ark bastırma bobininin endüktif akımı ve kapasitif akımı ile güç şebekesinin kapasitif akımı arasındaki farkın oranına kompanzasyon derecesi denir. Ark bastırma bobininin endüktif akımı kapasitif akımı telafi ettikten sonra, topraklama noktasından akan artık akıma artık akım denir.50. Nötr noktası ark söndürme bobini üzerinden topraklanmış sistem normal çalışırken, ark söndürme bobininde voltaj var mı?Cevap: Sistem normal çalışırken, hattın dengesiz üç faz-toprak kapasitansı nedeniyle, şebekenin nötr noktası ile toprak arasında belirli bir voltaj vardır ve voltaj değeri doğrudan bununla ilgilidir. kapasitans dengesizliği Normal şartlar altında, nötr nokta tarafından üretilen voltaj, nominal faz voltajının %1,5'ini aşamaz.

Temel Bilgiler
 • Kurulu yıl
  --
 • İş Tipi
  --
 • Ülke / Bölge
  --
 • Ana sanayi
  --
 • Ana Ürünler
  --
 • Kurumsal Tüzel Kişi
  --
 • bütün çalışanlar
  --
 • Yıllık çıkış değeri
  --
 • İhracat pazarı
  --
 • İşbirliği yapan müşteriler
  --
Chat
Now

Sorgunuzu gönderin

Farklı bir dil seçin
English
Tiếng Việt
Türkçe
ภาษาไทย
русский
Português
한국어
日本語
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Српски
Af Soomaali
Sundanese
Українська
Xhosa
Pilipino
Zulu
O'zbek
Shqip
Slovenščina
Mevcut dil:Türkçe