Haberler
sanal gerçeklik

2. Güç transformatörünün primer ve sekonderinde genellikle iki veya daha fazla bobin bulunur. Bobinin aynı polarite ucunun işareti kaybolursa, onu tanımlamak için hangi yöntem kullanılabilir?

Cevap: Güç transformatörünün her bobininin aynı polarite ucu genellikle "*" sembolü ile işaretlenir. İşaretçi eksikse deneysel yöntemlerle belirlenebilir. Önce bir düşük voltajlı bobini ve diğer düşük voltajlı bobinin her iki ucunu bağlayın, ardından herhangi bir yüksek voltajlı bobini güç kaynağına bağlayın ve iki düşük voltajlı bobinin kalan iki ucundaki voltajı ölçmek için bir voltmetre kullanın. . Ölçülen voltaj, iki düşük voltajlı bobinin voltajlarının toplamı ise, bağlı iki ucun aynı polaritede olmadığını gösterir. Ölçülen voltaj ikisi arasındaki fark ise, bağlanan iki ucun aynı polaritede olduğunu gösterir. Yüksek gerilim bobininin polaritesinin tanımlama yöntemi de aynı şekilde çıkarılabilir.

 

3. Transformatörün giriş voltajı, nominal voltajdan aşırı derecede büyükse, transformatör üzerindeki etkisi ne olur?

Cevap: Genel olarak, transformatörün manyetik akı yoğunluğu anma zamanında yüksektir ve demir çekirdek zaten doymuştur; giriş voltajı, nominal voltajdan çok daha büyükse, demir çekirdeğin aşırı doymasına neden olur, böylece çıkış voltajı dalga biçimi deforme olur, böylece büyük bir yüksek dereceli voltaj içerir. Harmonik bileşenler, çıkış voltajı genliğinin artmasına ve bobin yalıtımının kolayca zarar görmesine neden olur. Aynı zamanda, manyetik akı yoğunluğunun artması demir kaybını arttırır ve buna bağlı olarak yüksüz akım artar, bu da transformatörün ısınmasına ve güç şebekesinin güç faktörünü etkilemesine neden olur. Bu nedenle, transformatörün giriş voltajının genellikle nominal voltajın %5'ini aşmasına izin verilmez.

 

4. Transformatör statik bir elektrikli cihazdır, ancak çalışma sırasında uğultu sesi çıkarır, neden?

Cevap: Transformatör bobini 50 Hz'lik alternatif akıma bağlandığında, demir çekirdekte de 50 Hz'lik bir manyetik akı oluşur. Manyetik akının değişmesi nedeniyle demir çekirdeğin silikon çelik sacı da buna göre titreşir ve kenetlense bile 50 Hz titreşimli bir uğultu sesi oluşacaktır. Ancak ses şiddetlenmediği ve başka bir ses olmadığı sürece normaldir.

 

5. Güç trafosu çekirdeğinin içten çekirdek sıkıştırma cıvataları neden çekirdekten yalıtılmalıdır?

Cevap: Transformatörün demir çekirdeği silikon çelik saclardan oluşmaktadır. Demir çekirdeğin girdap akımı kaybını azaltmak için silikon çelik saclar birbirinden izole edilmiştir. Demir nüve cıvatası demir nüveden yalıtılmazsa, kaçınılmaz olarak cıvatada kısa devreye neden olacak ve bu da demir nüve girdap akımı kaybını artıracaktır.

 

6. Büyük transformatörlerde sargılar neden namlu şeklinde değil de disk şeklindedir?

Cevap: Büyük transformatörün kısa devre akımı büyük olduğundan, kısa devre tarafından üretilen stres de büyüktür ve bobinin deforme olmasını önlemek için disk sargısına daha fazla destek eklenebilir. Büyük transformatörler daha fazla ısı, disk sargılarında daha fazla yağ geçişi ve daha iyi ısı dağılımı üretirken, namlu sargılarında yalnızca yüksek ve düşük voltajlar arasında yağ geçişleri vardır, bu nedenle ısı dağılımı zayıftır. Bu nedenle, büyük transformatörlerin sargılarının tümü disk şeklindedir.

 

7. Büyük kapasiteli transformatörlerin bobinleri neden yer değiştirmelidir?

Cevap: Büyük kapasiteli bir transformatörün bobininin yer değiştirmesi gerekmesinin nedeni şudur: ① Bu tip transformatörün bobini, bobinin çapı büyük olduğundan, genellikle birkaç kablo ile paralel olarak sarıldığından, bobin uzunlukları iç ve dış teller çok farklıdır, bu nedenle her tel Tel uzunlukları değişir. Aktarma, bobin direncinin dengesini sağlamak için her bir telin uzunluğunu aynı yapabilir. ②İç ve dış çemberlerin iletkenleri, farklı manyetik alan konumları nedeniyle farklı reaktans değerlerine sahiptir. Transpozisyon, bobindeki ek kayıpları azaltmak için tellerin manyetik alanda benzer şekilde konumlandırıldığı yerdir.

 

8. Transformatörün bobinlerinin tamamı transformatör yağına daldırılmıştır, yani transformatörün bobinleri boyaya batırılamaz mı?

Cevap: Transformatörün yalıtımı kısmen kağıt, karton, pamuk ipliği vb.'dir ve yağa daldırıldıktan sonra yalıtım performansı artar. Bu nedenle, yalnızca transformatörün yalıtım gereksinimleri açısından, transformatör, vakumla kurutmadan sonra transformatör yağına daldırılabilir, bu da yüksek bir yalıtım voltajı sağlayabilir. Bununla birlikte, transformatör bobini boya ile emprenye edildikten sonra, boya filmi bobini bütünleştirir, bu da mekanik mukavemeti arttırır ve kürlenmiş emprenye boyasının elektrik iletkenliği artar, bu da transformatörün ısı dağılımını iyileştirir. Yalıtım performansı, daldırma işleminden sonra daha da iyileştirilir. Bu nedenle, genel gereksinimlerden, transformatör bobini boyaya batırılmalıdır.

 

9. Trafo merkezindeki trafo porselen buşinglerin bara bağlantıları arasına neden esnek bağlantı cihazı takılır?

Cevap: Bunun nedeni baranın sabit olmasıdır ve bakım ve diğer nedenlerle trafonun konumu biraz hareket edebilir. Aynı zamanda bara, termal genleşme ve büzülme performansına da sahiptir. Esnek bağlantı cihazı takıldıktan sonra bara ve trafo bağlanabilir. Göreceli konum biraz değiştiğinde, trafo porselen burcuna zarar vermek için büyük strese neden olmaz.

 

10. Güç transformatörlerinin muslukları neden genellikle yüksek voltaj tarafına kurulurken, diğerleri düşük voltaj tarafına kurulur?

C: Alçak taraf akımı yüksek taraftan çok daha büyük olduğu için, musluk için gereken tel alanı ve kademe değiştiricinin boyutu buna göre artmalıdır. Bu şekilde, yalnızca çıkış konektörü elverişsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kurulum konumunun da arttırılması gerekir. Demir çekirdekli transformatörün alçak gerilim bobini içeridedir ve musluğu alçak gerilim tarafından çekmek zordur. Aynı zamanda, düşük voltajlı sargıların sarım sayısı genellikle yüksek voltajlı sargılardan daha azdır. Bu nedenle, kademe gerilimi, bir dönüşün indüklenen geriliminin bir tamsayı katı olmadığı sürece, kademe gerilimi doğru olarak alınabilir. Bu nedenle, genel güç transformatörlerinin muslukları yüksek voltaj tarafına kurulur.

 

11. Yüksek akım topraklama sisteminde güç trafosunda kullanılan güç trafosunun nötr burcu daha düşük yalıtım seviyesi ile kullanılabilir mi?

Cevap: Yüksek akımlı topraklama sistemlerinde kullanılan güç trafoları için, nötr hat her zaman sıfır potansiyelde tutulur (bazı arıza durumları hariç), ancak çalışma modunun ihtiyaçları nedeniyle, çoğu zaman doğrudan toprağa bağlanamaz, bu nedenle kasada daha düşük bir yalıtım seviyesi kullanılabilir. Bunu yapmak maliyeti azaltabilir. Ancak bunu yaptıktan sonra güç trafosu, anma gerilimi seviyesine göre önleyici izolasyon dayanım gerilimi testine tabi tutulamaz, çünkü bobine basınç uygulandığında, nötr nokta ve kurşun tel aynı potansiyele sahiptir. Bu nedenle, önleyici testte transformatörün güvenilirliği tam olarak test edilemez.

 

12. Güç transformatörlerinin ısı boruları için neden yuvarlak borular yerine yassı borular kullanılmalıdır?

Cevap: Yassı borunun ısı yayma alanı yuvarlak borununkine eşit olduğunda, düz boruya yerleştirilen yalıtım yağı yuvarlak borununkinden daha azdır. Yani, yassı borunun birim ısı yayma alanı başına yağ tüketimi, yuvarlak borununkinden daha azdır, yani, yassı boru, aynı ısı dağıtma etkisini elde etmek için yuvarlak borudan daha az yağ kullanabilir. Bu nedenle akım trafosu ısı borularında yuvarlak borular yerine düz borular kullanılır.

 

13. Transformatörün çalışma sırasındaki yağ kaybını desteklemek için, karışık kullanım için isteğe bağlı olarak farklı derecelerde transformatör yağı eklenebilir mi?

Cevap: Çalışır durumdaki trafoya trafo yağı eklenmesi gerektiğinde, önce orijinal trafoda kullanılan yağın türü belirlenmeli ve daha sonra aynı derecedeki trafo yağı eklenmelidir, çünkü farklı tipte trafo yağı karıştırılamaz. irade ile. Bazen iki farklı derecedeki transformatörün karıştırılması gerektiğinde (örneğin, aynı tip yağ bulunamadığında), önce iki yağın özgül ağırlık, viskozite, donma noktası gibi fiziksel özelliklerinin olup olmadığını anlamak gerekir. , parlama noktası vb. benzerdir. Ardından stabilite testini yapın, yani iki çeşit yağ örneğini gerekli orana göre karıştırın, karıştırdıktan sonra bir ay boyunca kaba koyun ve değişimi gözlemleyin; tortu oluşmazsa ve karıştırılan yağ, yalıtım yağı seviyesine ulaşabilir. standart kullanılabilir.

 

14. Transformatör askı göbeği kontrol edildiğinde bobin maruz kalma süresi neden çok uzun olamaz?

Cevap: Transformatör çekirdeği uzun süredir kaldırıldı. Bobinin yalıtım malzemesi güçlü nem emme performansına sahip olduğundan, havadaki büyük miktarda nemin emilmesi yalıtım performansını azaltacaktır. Transformatöre nem girmesini önlemek için, demir çekirdek kaldırıldığında bobinin sıcaklığı çevre sıcaklığından daha yüksek yapılabilir ve bakımı mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır ve çalıştırılması uygun değildir. yağmurlu havalarda. Trafo işletme yönetmeliği yönetmeliğine göre kalbin havada kalma süresi: Kuru havada 16 saat (havanın bağıl nemi %65'i geçmez); Islak havada 12 saat (havanın bağıl nemi %75'i geçmez).

 

15. Yalıtım yağı neden sadece elektriksel dayanım değil, asit değerinin de belli bir değeri geçmemesi gerekiyor?

Cevap: Çünkü asit değeri belirli bir değeri aştığında transformatördeki izolasyon yağı katı ortamı yani izolasyon malzemesini aşındıracak ve izolasyon malzemesine zarar verecek bu da transformatörün ömrünü ciddi şekilde etkileyecektir. Buna izin verilmiyor.

 

16. Neden bazı büyük transformatörlerde yağ yastığının boşluğu patlamaya dayanıklı borunun boşluğuna bağlanır?

Cevap: Bu, transformatörün sıcaklığı şiddetli bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde aşırı hava basıncı nedeniyle patlamaya dayanıklı borunun hasar görmesini önlemek içindir; veya patlamaya dayanıklı borunun ve yağ yastığının yağ seviyesi aynı seviyeye ulaşmıyor, bu da gaz rölesinin arızalanmasına neden oluyor.

 

17. Buchholz röleli bir transformatör kurarken, yatay olarak mı yoksa eğik olarak mı kurulmalıdır?

Cevap: Gaz röleli bir transformatör takarken, eğik olarak monte edilmelidir ve eğim yönü şekilde gösterildiği gibidir, yani yağ yastığının monte edildiği taraf daha yüksek olmalıdır, böylece üst kapağın bir gaz rölesinin yönü boyunca %1-1,5'lik yükselen eğim. Bu şekilde, transformatörde üretilen gaz, gaz rölesinin doğru ve güvenilir çalışmasını desteklemek için kolayca yağ yastığına gidebilir.

 

18. Trafo, ikincil bobini iki sargıya sahiptir ve polaritesi bilinmemektedir. Şimdi bu iki sargıyı paralel bağlayarak kısa devre nasıl önlenir?

Cevap: İki sargının herhangi bir ucunu bağlayın ve bağlı olmayan uçlardaki voltajı bir voltmetre ile ölçün. Örneğin, 2 ve 3'ü bağlayarak ölçülen voltaj, iki sekonder voltajın toplamıdır ve bu, iki sargının bu bağlantıda seri olarak bağlandığını ve kabloların değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Ölçülen voltaj sıfıra eşitse, bağlantının doğru olduğu ve iki boş ucun paralel olarak bağlanabileceği ve kullanılabileceği anlamına gelir.

 

19. İki özdeş Y/Y-12 üç fazlı transformatörün birincil tarafı paralel olarak bağlanmıştır, ancak ikincil taraf paralel bağlanmamıştır. Birinci trafonun sekonder tarafının A fazı ile ikinci trafonun sekonder B fazı arasında gerilim var mı? İki transformatörün sekonder tarafının merkez noktası topraklanırsa gerilim var mı?

Cevap: İki trafonun sekonderi paralel bağlanmamıştır ve elektrik bağlantısı yoktur, bu nedenle birinci trafonun sekonder tarafındaki A fazı ile sekonder tarafındaki B fazı arasında voltaj yoktur. ikinci transformatör İki trafonun sekonder taraflarının orta noktalarının ikisi de topraklanmışsa sekonderin elektrik bağlantısı vardır ve bu sırada gerilim vardır ve gerilim aynı trafonun A ve B fazları arasındaki gerilime eşittir.

 

20. Büyük kapasiteli üç fazlı bir transformatörün birincil veya ikincil taraflarından biri neden her zaman bir △ oluşturacak şekilde bağlanır?

Cevap: Transformatör Y/Y'ye bağlandığında, her fazın uyarma akımının 3. harmonik bileşenleri nötr hattı olmadan yıldız bağlantı yönteminden geçemez. Bu zamanda, uyarma akımı hala yaklaşık bir sinüs dalgasını korur. Doğrusal olmayan, ana akı 3. harmonik bileşenlere sahip olacaktır. Her fazın 3. harmonik manyetik akısı büyüklük ve faz olarak eşit olduğundan demir çekirdek tarafından kapatılamaz. Yağ, yakıt deposu duvarı, demir boyunduruk vb. yardımıyla sadece kalifiye ustalar devre oluşturabilir. Bu kısımlarda girdap akımları oluşursa lokal ısınmaya neden olur ve Trafo verimini düşürür. Bu nedenle, daha büyük kapasiteli ve daha yüksek voltajlı üç fazlı transformatör Y/Y bağlantı yöntemini kullanmamalıdır.

 

Bobin △/Y'ye bağlandığında, birincil uyarma akımının 3. harmonik bileşeni geçebilir, böylece ana manyetik akı 3. harmonik bileşen olmadan sinüs dalgası olarak tutulabilir.

 

Bobin Y/△ olarak bağlandığında, birincil tarafın uyartım akımındaki 3. harmonik akmamasına rağmen ana manyetik devrede 3. harmonik bileşen oluşur, ancak ikincil taraf △ ile bağlandığı için 3. harmonik potansiyel olacaktır 3. harmonik dolaşım akımı △'de üretilir. Primer tarafta dengelemek için buna karşılık gelen 3. harmonik akım yoktur, bu nedenle dolaşım akımı uyarma özellikli akım olur. Bu sırada, transformatörün ana manyetik akısı, birincil taraftaki sinüs dalgasının uyarma akımı ve ikincil taraftaki dolaşım akımı tarafından ortaklaşa uyarılacaktır. △/Y bağlantısı tamamen aynıdır. Bu nedenle, ana manyetik akı da 3. harmonik bileşeni olmayan bir sinüs dalgasıdır. Bu şekilde, üç fazlı trafo △/Y veya Y1/△ bağlantı yöntemini benimsedikten sonra üçüncü harmonik girdap akımının neden olduğu yerel ısınma olayı meydana gelmez.

 

21. Kısa devre testi bakır kaybını ölçebilirken, transformatörün yüksüz testi neden demir kaybını ölçebilir?

Cevap: Transformatörün demir kaybı, girdap akımı kaybını ve histerezis kaybını içerir. Güç frekansı sabit olduğunda, demir çekirdekteki manyetik indüksiyon yoğunluğu tarafından belirlenir. Transformatörün bakır kaybı esas olarak birincil ve ikincil bobinlerdeki akım tarafından belirlenir.

 

Yüksüz test sırasında, ikincil taraf akımı sıfırdır, birincil taraf yüksüz akım çok küçüktür ve nominal voltaj birincil tarafa uygulanırken bakır kaybı göz ardı edilebilir ve manyetik indüksiyon yoğunluğu demir çekirdek çalışma sırasında normal değerdir, bu nedenle giriş gücü temel olarak demir kaybında tüketilir. Kısa devre testi sırasında, birincil ve ikincil bobinlerin tümü anma akımıdır, birincil güç kaynağı voltajı düşükken, demir çekirdekteki manyetik indüksiyon yoğunluğu küçüktür ve demir kaybı göz ardı edilebilir, bu nedenle giriş gücü temel olarak bakır kaybı tarafından tüketilir.

 

22. 110kV ve üzeri transformatörler için neden AC dayanım gerilimi testi ısıtmadan (60-70℃) sonra yapılmalıdır?

C: Transformatör yağı enjekte edildiğinde bazı hava kabarcıkları oluştuğundan, bu hava kabarcıkları bobine yapışabilir ve iyi bir transformatör bile deşarj kazasına neden olur. Isıtma durumunda, sadece kabarcıklar giderilemez, aynı zamanda transformatörün gerçek çalışmasına yakındır, böylece test kalitesi garanti edilebilir.

 

23. Çalışır durumda olan bir transformatör çıkardığı sese göre değerlendirilebilir mi?

C: Transformatör durumu sese göre değerlendirebilir. Tahta bir çubuğun bir ucunu transformatörün haznesine, diğer ucunu da kulağınıza koyarak sesi dikkatlice dinleyin. Normalden daha ağır olan sürekli bir "uğultu" sesi ise, voltaj ve yağ sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını kontrol edin; herhangi bir anormallik yoksa, demir çekirdeğin gevşek olup olmadığını kontrol edin. "ZZZ" sesi duyulduğunda, kasanın yüzeyinde parlama olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir anormallik yoksa içini tekrar kontrol edin. "Soyulması gerekir" sesi duyulduğunda, bobinler arasındaki veya demir çekirdek ile kontrplak arasındaki yalıtımın bozulup bozulmadığını kontrol edin.

 

24. Transformatörün dışına bağlanan hatta kısa devre arızası meydana geldiğinde, transformatörün iç kısmına etkisi nedir?

Cevap: Transformatörün harici kısa devre hatası nedeniyle, bobin içinde büyük bir mekanik stres (elektrik gücü) oluşur. Bu mekanik stres bobini sıkıştırır ve kaza ortadan kalktıktan sonra stres ortadan kalkar. Bu işlem bobinin gevşemesine neden olur. Yalıtım pedleri ve destek plakaları da gevşeyecek ve hatta düşecektir. Durum ciddi olduğunda, çekirdek sıkıştırma vidasının yalıtımı ve bobinin şekli değiştirilebilir. Gevşek veya deforme olmuş bobin tekrar tekrar mekanik strese maruz kaldığında, yalıtım zarar görebilir ve dönüşler arasında kısa devreye neden olabilir.

 

25. Yüksüz trafo açma ve kapama sürelerinin trafo üzerindeki etkisi nedir?

Cevap: Yüksüz transformatör açıldığında, demir çekirdekteki manyetik alan hızla kaybolur ve manyetik alanın hızlı değişmesi nedeniyle bobinde zayıf yalıtımın bozulmasına neden olabilecek yüksek bir voltaj üretilir. transformatörün. Transformatör kapatıldığında, bobinin büyük mekanik strese maruz kalmasına neden olacak, bobin deformasyonu ve yalıtım hasarı ile sonuçlanan büyük bir ani aşırı akım üretilebilir. Bu nedenle, yüksüz transformatörün açılma ve kapanma sayısı hizmet ömrünü etkileyecektir.

 

26. Transformatörün sıcaklık artışını neden izlemelisiniz? Sıcaklık artışı ne kadar düşükse o kadar iyi mi?

C: Transformatörün sıcaklık artışı önemli çalışma parametrelerinden biridir. Sıcaklık artışı çok yüksekse, yalıtım çabuk eskir ve ciddi durumlarda kırılgan hale gelir ve kırılır, böylece transformatör bobinine zarar verir; ek olarak, yalıtım zarar görmese bile, ancak sıcaklık artışı çok yüksek olsa bile, yalıtım malzemesinin performansı bozulacak ve yüksek voltaj ile kolayca bozularak Arızaya neden olacaktır. Bu nedenle, trafo merkezinin görevli memuru, trafonun sıcaklık artışını izlemelidir ve yalıtım malzemesinin izin verilen sıcaklığını aşamaz. Ancak, malzemenin belirli bir yalıtım seviyesinde olması nedeniyle transformatörün sıcaklık artışı mümkün olduğu kadar düşük değildir. Belirli bir sıcaklıkta uzun süreli çalışmaya izin verin.

Transformatörün nominal kapasitesi, yalıtımın izin verilen sıcaklığına göre belirlenir. Nominal kapasitenin altında transformatör sürekli çalışabilir. Transformatörün sıcaklık artışının çok düşük olması, transformatörün hafif yüklü olduğu ve malzemenin tam olarak kullanılmadığı anlamına gelir, bu nedenle ekonomik değildir.

 

27. Transformatörün demir çekirdeği neden topraklanmalıdır ve sadece bir nokta?

Cevap: Transformatör çalışırken, demir çekirdek güçlü bir elektrik alanı içindedir ve yüksek bir potansiyele sahiptir. Topraklanmadığı takdirde topraklanmış yağ deposu, demir boyunduruk vb. ile kaçınılmaz olarak yüksek potansiyel farkı oluşturacak bu da deşarja ve trafo kazalarına neden olacaktır. Bununla birlikte, çekirdek silikon çelik sac birkaç noktada topraklanırsa, silikon çelik sac zemin boyunca oluşacaktır.

Girdap akımı geçişi, girdap akımı kaybını arttırır ve ayrıca izin verilmeyen demir çekirdeğin lokal ısınmasına neden olur. Silikon çelik levhalar yalıtkan boya ile kaplanmalarına rağmen, yalıtım dirençleri küçüktür, bu da sadece girdap akımlarını bloke edebilir, ancak yüksek voltaj kaynaklı akımları engelleyemez. Bu nedenle, tek parça silikon çelik levhalar topraklandığı sürece, tüm demir çekirdeğin topraklanmasına eşdeğerdir (genellikle tek nokta topraklama olarak bilinir).

 

28. Üç bobinli transformatörlerde alçak gerilim bobini yüksüz olarak açık devre yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Üç bobinli bir transformatör için, alçak gerilim bobini yüksüz açık devre çalışırken, alçak gerilim bobininin yalıtımının elektrostatik indüksiyon nedeniyle zararlı olabileceği sorununa dikkat edilmelidir. Bu nedenle, bu çalışma modunda alçak gerilim bobininin tek fazlı çıkışı geçici olarak topraklanmalıdır. Alçak gerilim bobini orijinal olarak bir valf tipi tutucu ile donatılmışsa, valf tipi tutucu bu elektrostatik kaynaklı aşırı gerilimi koruyabilir, bu nedenle geçici topraklama kullanmaya gerek yoktur. .

 

29. Devre kesici, yüklü transformatörü ve yüksüz transformatörü ayırdığında, bu durumda transformatörün aşırı voltaj üretmesi daha olasıdır?

Cevap: Devre kesici, yük trafosu ile AC devresini kestiğinde, büyük bir ark üretilecektir, bu nedenle genellikle alternatif akım sıfırı geçtiğinde ark kesilebilir. Bu zamanda, transformatör endüktansındaki enerji depolaması sıfırdır; Transformatörün toprak kapasitansındaki küçük elektrik enerjisi, endüktans yoluyla hızla serbest bırakılacak ve kaybolacaktır, bu nedenle aşırı voltaj oluşturmak kolay değildir.

 

Yüksüz transformatörün yüksüz akım genliği I0 çok küçüktür, anma akımının sadece %1-2'si kadardır, bu nedenle güçlü bir ark söndürme kabiliyetine sahiptir ve büyük bir kısa devre akım devre kesicisini kesebilir. Böyle küçük bir yüksüz akım için, olabilir Yük, mevcut sıfır geçişinden önce kırılmaya zorlanır. Bu zamanda, indüktördeki enerji deposu aniden sıfıra değişemez, transformatörün küçük kapasitörünü şarj ederek I0'ın keskin bir şekilde düşmesine neden olur, akım değişim hızı çok büyüktür ve indüklenen potansiyel çok yüksek bir değere ulaşabilir. değer, böylece devre kesici yüksüz durumu keser. Transformatör kullanıldığında aşırı gerilim olasılığı daha fazladır.

 

30. Yüke bağlı voltaj regülatörünün kademe değiştiricisi iki hareketli kontak K1 kullanmalıdır; K2, R direnci kontaklarda seri bağlanmalıdır. Sıradan yüksüz kademe değiştiricide yalnızca bir hareketli kontağa sahiptir ve kontağın seri direnci yoktur, neden?

Cevap: Yükte voltaj regülasyonu, transformatör bobininden birkaç kademeyi çıkarmak ve kademe değiştirici aracılığıyla, yük durumunda bir kademeden diğerine geçmek, böylece bobin dönüşlerinin sayısını değiştirmek ve voltaj düzenleme amacına ulaşmaktır. . Voltaj regülasyonu sürecinde, her bir kola bağlı sabit kontaklar arasında geçiş yapmak için yalnızca bir hareketli kontak kullanılırsa, kaçınılmaz olarak bir ark oluşturacak ve bu da ark söndükten sonra ani bir elektrik kesintisine neden olacaktır. Anahtarlamadan önce iki hareketli kontak kullanılıyorsa, K1 ve K2 hareketli kontakları 2'nin bölünmesindedir. Anahtarlama yaparken, önce K1'i 1'in bölünmesine çevirin ve ardından elektrik kesintisine neden olmamak için K2 ve 2'yi ayırın, K2 de anahtarı tamamlamak için 1 konumuna gider. Bununla birlikte, anahtarlama işlemi anında, önemli bir dolaşım akımı üretecek olan 2-K2-K1-1'den oluşan bir döngü oluşacaktır. K2'nin 2'den bağlantısı kesildiğinde, ark ışığı üretilecektir, bu nedenle akım sınırlama direnci R, hareketli kontak ile seri olarak bağlanır. .

 

Sıradan yüksüz kademe değiştiriciler, bir elektrik kesintisi durumunda devreye girer ve anahtarlama işlemi sırasında elektrik kesintisi ve ark oluşumu sorunu yoktur. Bu nedenle sadece bir hareketli kontak kullanılır ve seri direnç gerekmez.

 

31. Transformatörlerin paralel çalışma modu neden kullanılmalı? Paralel nasıl elde edilir?

Cevap: Güç şebekesi kapasitesinin artmasıyla, bir transformatörün kapasitesi genellikle tam yükü taşıyamaz ve büyük kapasiteli transformatörün değiştirilmesi ekonomik değildir, bu nedenle kullanıcının yükünün ihtiyaçlarını karşılamak için, iki veya daha fazla transformatör paralel olarak çalıştırılır. Ayrıca, elektrik şebekesinin yükü genellikle gündüz ve gecenin farklı zamanlarında ve yılın farklı mevsimlerinde değişir. Birden fazla trafo paralel olarak çalıştırılırsa, yük küçük olduğunda birkaç daha az trafo devreye alınabilir, böylece güç şebekesinin ekonomik çalışması gerçekleştirilebilir; Güç kaynağı kesintisi olmadan sırayla servis verilebilen transformatörler.

 

İki veya daha fazla transformatörün paralel çalışmasını sağlamak için dört koşulun karşılanması gerekir:

 

(1) Dönüşüm oranı eşittir: Farklı dönüşüm oranlarına sahip iki transformatör paralel bağlanırsa, ikisinin sekonder tarafları farklı voltajlar üretecek ve bu voltaj farkı, sekonder tarafların oluşturduğu döngüde dolaşım akımları üretecektir. iki transformatör. transformatör sargılarını yakacaktır. Paralel trafoların güvenli çalışması için ülkem paralel trafoların dönüşüm oranı farkının %0,5'i geçmemesini şart koşuyor (kademe değiştiricinin aynı vitese takılması durumuna istinaden).

 

(2) Kablo grupları aynıdır: Farklı kablo gruplarına sahip iki transformatör paralel bağlanırsa, ikisinin sekonder yan hatlarının gerilim fazları farklıdır ve sonuç olarak paralelde bir gerilim farkı oluşur. ikincil yan devre. Sekonder sargıda, transformatörü yakan büyük bir sirkülasyon akımı üretilir.

 

(3) Kısa devre gerilimi (empedans gerilimi) eşittir: Farklı kısa devre gerilimlerine sahip iki trafo paralel bağlanırsa, kısa devre gerilimi küçük olan trafo kolayca aşırı yüklenirken, büyük kısa devre gerilimi olan trafo kolayca aşırı yüklenir. devre gerilimi tam olarak yüklenemez. Genelde paralel transformatörlerin kısa devre gerilim farkının %10'u geçmemesi gerektiğine inanılır. Genellikle, transformatörün sekonder sargı voltajını büyük kısa devre voltajıyla artırmaya çalışın veya transformatörün kısa devre voltajını ayarlamak için transformatör musluğunun konumunu değiştirin, böylece paralel çalışan transformatörün kapasitesi tamamen olabilir. kullanıldı.

 

(4) Kapasite oranı 3/1'i geçmez: Farklı kapasitelerdeki transformatörlerin empedanslarındaki büyük fark nedeniyle yük dağılımı son derece dengesizdir. Aynı zamanda işletme açısından küçük kapasiteli transformatörler yedek rol oynayamazlar, dolayısıyla kapasite oranı 3/1'i geçmemelidir. Ancak her iki trafo da nominal yükü geçmediğinde kapasite oranı 3/1'den büyük olabilir.

 

32. Transformatörlerde özel denetim nasıl yapılır?

 

Cevap: Sistemde bir kısa devre arızası meydana geldiğinde veya ani bir hava değişikliği meydana geldiğinde, görevli personel trafo ve yardımcı ekipmanlarının özel muayenelerini yapmalıdır. Denetimin kilit noktaları şunlardır:

 

(1) Sistemde bir kısa devre arızası meydana geldiğinde, trafo sistemi derhal patlama, bağlantı kesilmesi, yer değiştirme, deformasyon, yanık kokusu, yanma kaybı, parlama, piroteknik ve yakıt enjeksiyonu açısından kontrol edilmelidir.

 

(2) Karlı havalarda, transformatörün kurşun bağlantılarının, düşen karın anında erimesi veya gazın buharlaşması olgusuna sahip olup olmadığını ve iletken parçalarda kar veya buz sarkıtları olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

 

(3) Rüzgarlı havalarda, kurşun salınımını ve herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin.

 

(4) Fırtınalı havalarda, porselen burcun deşarj flashover'ı olup olmadığını (bu inceleme sisli havalarda da yapılmalıdır) ve ayrıca arestör deşarj kaydedicisinin çalışmasını kontrol edin.

 

(5) Sıcaklık aniden değiştiğinde, transformatörün yağ seviyesinin ve yağ sıcaklığının normal olup olmadığını ve genleşme derzlerinin tellerinin ve ek yerlerinin deforme olup olmadığını veya ısınıp ısınmadığını kontrol edin.

 

33. Yük altında kademe değiştirici ve yük altında kademe değiştirici nasıl elden geçirilir?

Cevap: Transformatörün kademe değiştiricisi iki tipe ayrılır: yüksüz kademe değiştirici ve yük altında kademe değiştirici. Aşağıda ilk olarak yüksüz kademe değiştiricinin bakım noktaları tanıtılmaktadır:

 

(1) Kademe değiştiricinin dışını kaplayan kağıt yalıtım manşonunu yukarı doğru hareket ettirin, kademe değiştiricinin tüm parçalarını, kabloların, yalıtımın ve kaynağın iyi durumda olup olmadığını ve bağlantıların aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Kusur küçükse, doğrudan ele alınabilir; ciddi bir arıza varsa, sökülmeli veya değiştirilmelidir.

 

(2) Elle bastırın veya bir alet yardımıyla kademe değiştirici kontağı ile kontak sütunu arasındaki basıncı kontrol edin. Basınç genellikle 0.25-0.5Mpa olmalıdır ve herhangi bir anahtarlama parçasının iyi bir teması olmalıdır. Bakım sırasında, aşırı ısınmış olup olmadıklarını ve metal yüzeyin yanmış veya renginin solmuş olup olmadığını görmek için sıklıkla çalışan anahtarlama parçalarını kontrol etmeye odaklanın. Bir musluğun bu fenomeni varsa ve bir süre değiştirilecek yedek parça yoksa, çalışma koşullarına göre diğer musluk kontaklarıyla çalıştırılabilir veya çalışma musluğu kontağı, sabit bir bağlantı haline gelmek için geçici olarak kaynaklanabilir ve ardından yedek parça varken değiştirilir. işlemi devam ettirin. Metal yüzeydeki yanıklar genellikle kirli temaslardan veya zayıf temastan kaynaklanır. Silme veya taşlama ile normal çalışma durumuna geri getirilebilir; kontaklar ciddi şekilde yanmışsa ve onarılamıyorsa değiştirilmelidir.

 

(3) Kademe anahtarının genel sabitlemesinin sağlam olup olmadığını, mekanik çalıştırma cihazının esnek olup olmadığını ve çalıştırma kolu mili pimlerinin eksiksiz ve güvenilir olup olmadığını kontrol edin.

 

(4) Her bir anahtarlama parçasının temas direncini test etmek için, genellikle 500 mikroohm'dan daha düşük teknik gereksinimleri karşılaması gereken, küçük direnci ölçen bir köprü kullanın; Belirli bir parçanın temas direncinin standarda uymadığı tespit edilirse, nedenleri öğrenilmeli ve düzeltilmesi için önlemler alınmalıdır. bertaraf etmek.

 

Yukarıdaki kontroller tamamlandıktan, arızalar giderildikten ve gerekli testler yapıldıktan sonra, kademe değiştirici önceden belirlenmiş çalışma pozisyonuna yerleştirilebilir, artık anahtarlanamaz ve bu pozisyonun test kaydı yapılabilir.

 

Halihazırda ülkemizde üretilen yük gerilim regülasyonlu transformatörlerde reaktif ve dirençli olmak üzere iki tip kademe değiştirici bulunmaktadır. Reaktif kademe değiştirici, transformatör gövdesiyle aynı tankta bulunur. Dirençli kademe değiştirici genellikle, anahtarlama cihazını yerleştirmek için transformatör yağ deposuna bağımsız olarak yerleştirilmiş küçük bir yağ deposudur. Küçük yağ deposu, transformatörün yağına bağlı değildir. Bir petrol deposu, bir solunum cihazı ve bir gaz rölesi vardır.

 

Aşağıda, yük altında kademe değiştiricinin elden geçirilmesinin ana noktalarını göstermek için direnç kademe değiştiricisi örnek olarak alınmıştır:

 

(1) Anahtarlama cihazı ile donatılmış küçük yakıt deposunun üst kapağını açın ve sarma musluğu bağlantı telini ve sabitleme cıvatalarını çıkarın.

 

(2) Yük altında kademe değiştiricinin anahtarlama cihazını çıkarın, kurşun telin kaynak kalitesini, cıvata bağlantısının gevşek olup olmadığını, kullanımda yanık ve aşırı ısınma olup olmadığını, kurşun telin yalıtımının sağlam olup olmadığını kontrol edin. hasarlı ve anahtarın hareketli ve statik kontaklarının iletiminin iyi olup olmadığı. , şarkılı veya şarkısız.

 

(3) Dişliyi vitesle değiştirin ve kontağın temas direncini test edin ve değeri 500 mikroohm'dan az olmalıdır.

 

(4) Sabit direncin kırılıp kırılmadığını veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin, direnç değerinin değişip değişmediğini, yalıtım plakasının hasar görüp görmediğini ölçün ve çalışan parçanın yalıtım direncini ölçmek için bir megohmmetre kullanın.

 

(5) Hareketli izolasyon plakasının döner milinin ve sabit plakasının güvenilir olup olmadığını, mekanik dönen parçanın enerji depolama yayının kırılıp kırılmadığını, şanzıman mili ve pim gibi mekanik parçaların düşüp hasar görmediğini kontrol edin ve sonsuz dişli ve sonsuz dişlinin dişlerinin aşırı aşınmış olup olmadığı. .

 

(6) Ters çevrilebilir motor sökülmeli ve onarılmalıdır.

 

(7) Küçük yağ deposundaki yağ, anahtarlama cihazının çoklu geçişi nedeniyle ark tarafından yakılır ve bu da karbon parçacıklarına neden olur. Yağın ısı yayılım performansını ve yalıtım performansını sağlamak için, bozulan yağ zamanında değiştirilmeli ve yeni yağ enjekte edilmeden önce yağ deposunda sızıntı ve sızıntı, yağ deposundaki kirlilik ve kalıntılar kontrol edilmelidir. Aynı zamanda tankın alt kısmı da çıkarılmalıdır.

 

Bakım tamamlandıktan sonra, zamanında monte edilmeli ve ardından motorun açılış testi ve kademe değiştiricinin anahtarlama testi yapılmalıdır. Parçaların ıslanmaması için kademe değiştirici çok uzun süre havaya maruz bırakılmamalıdır.

 

34. Kademe değiştiricinin muayene öğeleri nelerdir?

Cevap: (1) Voltaj göstergesi voltaj sapma aralığı içinde olmalıdır;

(2) Kontrolörün güç göstergesi normal görünüyor;

(3) Kademe konumu göstergesi yanlış olmalıdır;

(4) Kademe değiştirici yağ koruyucusunun yağ seviyesi, yağ rengi, sıcaklık soğurucu ve kurutucusu normaldir;

(5) Kademe değiştiricinin ve aksesuarlarının tüm parçalarında yağ sızıntısı olmamalıdır;

(6) Sayaç normal şekilde çalışır ve kademe değişikliklerinin sayısı zaman içinde kaydedilir;

(7) Motor mekanizma kutusunun içi temiz olmalı, yağlama yağı seviyesi normal olmalı, mekanizma kutusu kapısı sıkıca kapatılmalı, nem geçirmez, toz geçirmez ve küçük hayvanlara karşı iyi kapatılmış olmalıdır;

(8) Kademe değiştirici ısıtıcısı iyi durumda olmalı ve gerektiğinde devreye girmelidir.

 

35. Anahtarın muayenesi ve bakımı nelerdir?

Cevap: (1) Bağlantı elemanlarının gevşek olup olmadığını kontrol edin;

(2) Hızlı mekanizmanın ana yayının, geri dönüş yayının ve tırnağının deforme olup olmadığını veya kırılıp kırılmadığını kontrol edin;

(3) Her kontağın örgülü esnek bağlantı telinin kopmuş telleri olup olmadığını kontrol edin;

(4) Anahtarın hareketli ve statik kontaklarının yanma derecesini kontrol edin;

(5) Geçiş direncinin kırılıp kırılmadığını kontrol edin ve aynı zamanda DC direncini ölçün. Ürün isim plakasındaki verilerle karşılaştırıldığında, direnç değerinin sapma değeri +/-%10'dan büyük değildir;

(6) Her fazın tek, çift ve nötr uç noktaları arasındaki döngü direncini ölçün ve direnç değeri gereksinimleri karşılamalıdır;

(7) Hareketli ve statik kontakların hareket sırasını ölçün ve tüm işlem sıraları ürünün teknik gereksinimlerini karşılamalıdır.

 

36. Transformatör çalışırken harici muayene nasıl yapılır?

A: Transformatörün harici muayenesi elektrik kesintisi olmadan yapılabilir ve transformatörün anormal fenomeni zamanında bulunabilir. Genel olarak, muayene sırasında aşağıdaki öğeler tespit edilmelidir:

(1) Transformatör yağ yastığındaki ve yağ dolu burçtaki yağ rengi (yağla doldurulmuş burcun yapısı inceleme için uygunsa), yağ seviyesi ve sızıntı veya sızıntı olup olmadığı; yağ yastığının çamur toplayıcısında su olup olmadığı ve varsa kir alt tapa açılarak boşaltılmalıdır.

(2) Transformatör burcunun temiz olup olmadığı, çatlaklar, deşarj izleri ve diğer anormal olaylar olup olmadığı.

(3) Transformatörün uğultusunun doğası, sesin yükselip yükselmediği ve herhangi bir yeni anormal ses olup olmadığı.

(4) Transformatör yağ deposunun topraklamasının iyi durumda olup olmadığı.

(5) Kabloların ve baraların anormal olup olmadığı.

(6) Soğutma cihazının çalışmasının normal olup olmadığı.

(7) Transformatörün yağ sıcaklığı yüksek veya düşük.

(8) Patlamaya dayanıklı borunun diyaframının eksiksiz olup olmadığı; nem emicideki kurutucunun nemi doymuş bir duruma emip çekmediği.

(9) Gaz rölesinin yağ seviyesini ve gaz pedalının açık olup olmadığını kontrol edin.

(10) Transformatör iç mekana monte edilmişse, kapı ve pencerelerin sağlam olup olmadığını, evin sızdırıp sızdırmadığını, aydınlatma parlaklığının yeterli olup olmadığını ve oda sıcaklığının uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca transformatörün yapısal özelliklerine göre diğer ilgili maddeler de kontrol edilebilir.

 

37. Çalışan ana trafo, ünite trafosu ve başlangıç ​​trafosundaki muayene öğeleri nelerdir?

1) Sargı sıcaklığı ve yağ sıcaklığı

2) Yağ yastığının yağ seviyesi

3) Solunum cihazının çalışması

4) Hidrojen izleme değeri

5) Vücutta anormal titreşim, ses ve koku olup olmadığı

6) Transformatörün her parçasında sızıntı ve yağ sızıntısı olup olmadığı

7) Yüksek voltajlı burcun yağ seviyesi normal, etek sağlam ve ciddi bir deşarj olayı yok

8) Soğutucunun yağ pompası ve fanı normal çalışıyor ve yağ akış göstergesi doğru

9) Yerel kontrol paneli iyi bir şekilde kapatılmıştır ve deformasyondan arındırılmıştır ve gözetleme camı sağlamdır

10) Trafo kabuğu, tutucu ve nötr topraklama cihazı iyi durumda

11) Parafudr porselen eteği iyi durumda ve kasa değerinin değişip değişmediği

12) Yüksek voltajlı yağ dolu kablonun yağ basıncını değiştirmeye başlayın

 

38. Transformatörlerde özel denetim nasıl yapılır?

Cevap: Sistemde bir kısa devre arızası meydana geldiğinde veya ani bir hava değişikliği meydana geldiğinde, görevli personel trafo ve yardımcı ekipmanlarının özel muayenelerini yapmalıdır. Denetimin kilit noktaları şunlardır:

1) Sistemde kısa devre arızası oluştuğunda, trafo sisteminde patlama, bağlantı kesilmesi, yer değiştirme, deformasyon, yanık kokusu, yanma kaybı, parlama, piroteknik ve yakıt enjeksiyonu hemen kontrol edilmelidir.

2) Karlı havalarda, transformatörün kurşun ek yerlerinde hemen kar erimesi veya buharlaşma fenomeni olup olmadığını ve iletken kısımlarda kar veya buz sarkıtları olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

3) Rüzgarlı havalarda, kurşun salınımını ve herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin.

4) Fırtınalı havalarda, porselen burcun deşarj parlaması olup olmadığını (bu inceleme sisli havalarda da yapılmalıdır) ve arestör deşarj kaydedicisinin çalışmasını kontrol edin.

5) Sıcaklık aniden değiştiğinde, transformatörün yağ seviyesinin ve yağ sıcaklığının normal olup olmadığını, genleşme derzlerinin tellerinin ve ek yerlerinin deforme olup olmadığını veya ısınıp ısınmadığını kontrol edin.

 

39. Kuru tip transformatörler için muayene maddeleri nelerdir?

1) Sargı sıcaklığı

2) Anormal titreşim, ses ve koku olup olmadığı

2) Transformatör odası kapısı iyi durumda

 

40. Elektrostatik çökeltici doğrultucu transformatör ve birinci seviye çevrim transformatörü için muayene öğeleri nelerdir?

1) Trafo yağı sıcaklığı

2) Yağ yastığının yağ seviyesi

3) Solunum cihazındaki kurutucunun rengi normaldir

4) Vücutta anormal titreşim, ses ve koku olup olmadığı

5) Transformatörün her parçasında yağ sızıntısı olup olmadığı

6) Transformatör kabuğu iyi topraklanmış

7) Transformatör çevresinde su sızıntısı ve güvenliği tehdit eden çeşitli eşyalar olup olmadığı

 

41. Yük altında kademe değiştirici ve yük altında kademe değiştirici nasıl elden geçirilir?

Cevap: Transformatörün kademe değiştiricisi iki tipe ayrılır: yüksüz kademe değiştirici ve yük altında kademe değiştirici. Aşağıda ilk olarak yüksüz kademe değiştiricinin bakım noktaları tanıtılmaktadır:

1) Kademe değiştiricinin dışını kaplayan kağıt yalıtım manşonunu yukarı doğru hareket ettirin, kademe değiştiricinin tüm parçalarını, kabloların, yalıtımın ve kaynağın iyi durumda olup olmadığını ve bağlantıların aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Kusur küçükse, doğrudan ele alınabilir; ciddi bir arıza varsa, sökülmeli veya değiştirilmelidir.

2) Elle bastırın veya bir alet yardımıyla kademe değiştirici kontağı ile kontak sütunu arasındaki basıncı kontrol edin, basınç genellikle 0.25-0.5Mpa olmalıdır ve herhangi bir kesim

Anahtarlama parçalarının iyi teması olmalıdır. Bakım sırasında, aşırı ısınmış olup olmadıklarını ve metal yüzeyin yanmış veya renginin solmuş olup olmadığını görmek için sıklıkla çalışan anahtarlama parçalarını kontrol etmeye odaklanın. Aşırı ısınma, çoğunlukla kademe değiştiricinin basınç yayının uzun süreli çalışmasından kaynaklanır. elastikiyetteki azalmanın neden olduğu;

 

42. Ana trafo, ünite trafosu ve start trafosu soğutmalı solunum cihazı yapmak için hangi prensipler kullanılır?

Yarı iletken malzemelerin termoelektrik soğutma etkisi prensibi kullanılarak yapılır.

 

43. Bölünmüş transformatör nedir ve bölünmüş transformatörün bölme katsayısı nedir? Fabrika bölünmüş transformatörleri nerede kullanıyor?

Transformatörün bobinindeki bir veya birkaç bobin birbirine bağlı olmayan birkaç kola ayrılır ve her kol bağımsız veya aynı anda çalışabilir. Bu tür transformatöre bölünmüş transformatör denir. Bölünmüş empedansın geçiş empedansına oranına bölünmüş katsayı denir. Fabrikamızın birim trafosu ve başlangıç ​​trafosu, split trafo kullanır.

 

44. Bölünmüş transformatörlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bölünmüş bir transformatör için kaç çalışma modu vardır?

1) Düşük voltaj tarafındaki empedansı etkili bir şekilde artırabilir ve kısa devre akımını sınırlayabilir, böylece yatırımdan tasarruf etmek için ışık şalter ve kablolar seçilebilir.

2) Bölünmüş transformatör çalışırken, bir alçak gerilim bobini kısa devre yaptığında, diğer alçak gerilim bobininin bara gerilimi çok az düşer, bu da normal çalışmayı sürdürebilir.

3) Bir alçak gerilim bobininin yükü değiştiğinde, normal bara gerilim dalgalanmasının diğer alçak gerilim bobini üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 

45. Ana trafo, tesis yüksek trafosu ve başlangıç ​​trafosunun rolü nedir?

Ana transformatörün işlevi, sistem kullanıcıları için jeneratörün çıkış voltajını artırmak ve elektrik enerjisini güç sistemine göndermektir.

Tesis yüksekliği değişiminin işlevi, jeneratörün çıkış voltajını azaltmak ve elektrik enerjisini tesis yükünü beslemek için tesis sistemine göndermektir.

Başlatma trafosunun işlevi, sistem voltajını düşürmek ve elektrik enerjisini, ünite çalıştığında, durduğunda veya bir kaza geçirdiğinde kullanılan fabrika yükünü beslemek için fabrika sistemine göndermektir.

 

46. ​​Trafo soğutma cihazının bakım içerikleri nelerdir?

1) Soğutma yağı pompasını ve fan motorunu (ses, sızıntı, titreşim, düzgün yağ devresi ve fan kanadının deforme olup olmadığı vb. dahil) kontrol edin ve bakım yapın.

2) Mevcut arızaları ortadan kaldırmak için soğutma cihazının çalışma devresini ve otomatik start-stop cihazının esnekliğini kontrol edin ve temizleyin.

Soğutucu radyatör borularını iyice temizleyin.

4) Soğutma cihazı sayacını kontrol edin.

 

47. Transformatörün kısa devre kaybı neyi ifade eder?

Transformatörün yüksüz kaybı, aktif kısım ve reaktif kısım olarak ikiye ayrılır. Aktif kısım, transformatörün primer ve sekonder sargılarının direnci akımdan geçtiğinde oluşan kayıptır; reaktif kısım esas olarak kaçak akıdan kaynaklanan kayıptır.

 

48. Transformatörün dengesiz akımı neyi ifade eder? nedeni nedir?

Bir transformatörün dengesiz akımı, üç fazlı transformatör sargıları arasındaki akım farkını ifade eder. Ana sebep, üç fazlı yüklerin aynı olmamasıdır.

 

49. Transformatörün yağ sıcaklığını etkileyen faktörler nelerdir?

Transformatörün yağ sıcaklığını etkileyen faktörler arasında yükün boyutu, hava sıcaklığı seviyesi, soğutma yöntemi ve soğutma gücü, yağ devresinin düzgünlüğü ve yağ miktarı ve ısı yayma yüzeyinin boyutu yer alır. kutu duvarı.

 

50. Gaz kromatografisi nedir?

Gaz kromatografisi, modern zamanlarda hızla geliştirilen yeni bir fizikokimyasal ayırma analizi yöntemidir. Analiz işleminde gaz, farklı özelliklere sahip karışık gazları analiz edilecek ve daha sonra kalitatif ve kantitatif olarak ayırmak için taşıyıcı gaz olarak kullanılır. Bu analizin tam adı gaz kromatografisi olarak adlandırılır.

 

51. Farklı arıza türleri için gaz bileşenlerinde hangi karakteristik gazlar bulunur?

Deşarj arızasında, gaz bileşeni belirli bir miktarda asetilen içerir; çıplak metal aşırı ısınmış ve gaz bileşeni büyük miktarda hidrokarbon gazı ve daha az karbon monoksit ve karbon dioksit içeriyor; Hidrojen ve hidrokarbon gazı üretimine ek olarak, esas olarak karbon monoksit ve karbon dioksit bileşenlerinin oluşmasına ek olarak, katı yalıtımın aşırı ısınmasının başarısızlığı.

 

52. Trafo verimliliği nasıl hesaplanır? Hangi faktörlerle ilişkilidir?

Cevap: Transformatörün çıkış gücü ile giriş gücü arasındaki farka transformatörün güç kaybı (η) denir ve hesaplama formülü şu şekildedir:

η=P2/P1×100%

burada P1 giriş gücü, kilovat;

P2 çıkış gücü, kilovattır.

Transformatörün giriş gücü ile çıkış gücü arasındaki farka transformatörün güç kaybı yani bakır kaybı ile demir kaybının toplamı denir ve hesaplama formülü şu şekildedir:

P1=P2+△Pti+△Pto

△Pti, transformatörün demir kaybıdır;

△Pto, transformatörün bakır kaybıdır.

Yani η= P2/P1×100%= P2/(P2+△Pti+△Pto)×100%

Voltaj sabit olduğunda, demir kaybı sabittir, bu nedenle transformatörün verimliliği bakır kaybı ve bakır kaybı ile ilgilidir.

△Pto=I12R1+I22R2

 burada I1R1, sırasıyla yüksek voltajlı yan akım ve yüksek voltajlı sargı direncidir;

I2R2, sırasıyla düşük voltajlı yan akım ve düşük voltajlı sargı direncidir.

Bu şekilde, transformatörün verimi, yükün boyutu ve doğası ile ilgilidir. Genellikle transformatörün verimi çok yüksektir (%95-99'a kadar). Aynı trafo için yük küçük olduğunda verim düşüktür; yük, nominal değerin yaklaşık %60'ı olduğunda verimlilik yüksektir.

 

53. Transformatörün faz ve hat akımı ile faz ve hat voltajı nasıl hesaplanır?

Cevap: Şimdi bir 10/0.4kV, Y/Y0-12 kablolama, nominal kapasite 400kV'dir. Örnek olarak bir transformatör alınırsa, faz ve hat gerilimleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

Se=√3 UeIe veya Se=3UφIφ

Formülde: Se, transformatörün nominal kapasitesi, KVA'dır. Ue, hat voltajıdır, KV. Ie hat akımıdır, A. Uφ faz voltajıdır, V. Iφ faz akımıdır, A.

Yukarıdaki formülden görülebilir:

Primer hat akımı Ie1=Se/(√3 Ue)=400/(√3×10)=23.1(A)

Y şeklinde bir bağlantı olduğu için faz ve hat akımları eşittir, yani Ie=Iφ, primer faz akımı Iφ1=23,1 (A),

Birincil hat voltajı = 10KV.

Birincil faz gerilimi: Uφ1= Ue1/√3 =10/√3 =5.8(KV)

Sekonder hat akımı: Ie2 = Se/(√3)=400/(√3×0.4)=578(A)

Sekonder faz akımı: Iφ2=Ie2=578 (A)

İkincil hat voltajı: Ue2=400 (V)

Sekonder faz gerilimi: Uφ2= Ue2/√3 =400/√3 =231(V).

 

54. SFPL—120000/220 modeline sahip bir transformatör, yüksek gerilim yan gerilimi 242+2×%2,5KV, alçak gerilim yan anma gerilimi 10.5KV ve hat grubu YO/△-11, bulun yüksek ve alçak gerilim tarafları Nominal faz akımı nedir?

Çözüm: I1X=I1e=Se/(√3 U1e)=120000/(√3 ×242)=286(A)

(Yüksek voltaj tarafı YO kablolama yöntemidir)

I2X= I2e/√3 = Se/(√3 U2e/√3 )= Se/(3 U2e)=120000/(3×10.5)=3810(A)

nerede:

I1X, I2X—sırasıyla transformatörün yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma faz akımı (A)

I1e, I2e—sırasıyla transformatörün yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma akımı (A)

U1e, U2e—sırasıyla transformatörün yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma gerilimi (A)

Se—transformatörün nominal kapasitesi (KVA)

 

55. Kablo grubu Y/△-11 trifaze olan bir transformatör 121KV/10.5KV anma gerilimine ve 120000KVA kapasiteye sahiptir. Yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma akımı nedir? Kablolama Y/Y-12 olarak değiştirilirse kapasite değişti mi? Bu sırada alçak gerilim tarafının anma akımı ve anma gerilimi nedir?

Çözüm: Y/△-11 olduğunda:

Se=√3 I1e U1e

I1e=Se/(√3 U1e)=120000/(√3×121)≈573(A)

Transformatör çok verimli olduğu için bu bilgisayarda kayıpsız olarak görülebilir yani.

Se=√3 I2e U2e

I2e=Se/(√3 U2e)=120000/(√3×10.5)=6600(A)

Kablolama Y/Y-12 olarak değiştirildiğinde, kapasitesi değişmeden kalır.

Y/Y-12 olarak değiştirirken:

U'2e=√3 U2e=√3 ×10.5=18.2(KV)

Y bağlantısı kullanıldığında, hat gerilimi faz geriliminin √3 katıdır.

I'2e=Se/(√3 U'2e)=120000/(√3 ×√3 ×10.5)=3810(A)

Se—transformatörün nominal kapasitesi (KVA)

I1e, I2e—sırasıyla Y/△-11'de (A) transformatörün yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma akımı

U1e, U2e—Y/△-11 (A) olduğunda sırasıyla transformatörün yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma gerilimi

I'2e, U'2e—sırasıyla Y/Y-12 transformatörünün yüksek ve alçak gerilim taraflarının anma akımı (A) ve anma gerilimi (A).

 

Kaynak: İnternet


Temel Bilgiler
 • Kurulu yıl
  --
 • İş Tipi
  --
 • Ülke / Bölge
  --
 • Ana sanayi
  --
 • Ana Ürünler
  --
 • Kurumsal Tüzel Kişi
  --
 • bütün çalışanlar
  --
 • Yıllık çıkış değeri
  --
 • İhracat pazarı
  --
 • İşbirliği yapan müşteriler
  --

İLETİŞİM BİZ

Rakipsiz bilgi ve tecrübemizden yararlanın, size en iyi kişiselleştirme hizmetini sunuyoruz.

 • Telefon:
  +86 133-2289-8336
 • Telefon:
  +86 750-887-3161
 • Faks:
  +86 750-887-3199
Yorum ekle

TEKRARÖNERİLDİ

Hepsi en katı uluslararası standartlara göre üretilmektedir. Ürünlerimiz hem iç hem de dış pazarlardan beğeni toplamıştır.

Chat
Now

Sorgunuzu gönderin

Farklı bir dil seçin
English English Tiếng Việt Tiếng Việt Türkçe Türkçe ภาษาไทย ภาษาไทย русский русский Português Português 한국어 한국어 日本語 日本語 italiano italiano français français Español Español Deutsch Deutsch العربية العربية Српски Српски Af Soomaali Af Soomaali Sundanese Sundanese Українська Українська Xhosa Xhosa Pilipino Pilipino Zulu Zulu O'zbek O'zbek Shqip Shqip Slovenščina Slovenščina
Mevcut dil:Türkçe
Sorgunuzu Gönderin